Acceptance and Commitment Therapy

Hvad er ACT ?

Acceptance and Commitment Therapy kaldet ACT er ligesom Metakognitiv terapi en del af tredje generations kognitiv terapi.

ACT er en terapiform, som har fokus på vores tanker, følelser, opmærksomhed, værdier, identitet og især vores adfærd.

ACT handler om at stoppe kampen med os selv

ACT terapi går ud på holder vi op med at bekæmpe tankerne, men lærer i stedet at forholde os anderledes til tanker, så de ikke fylder længe så meget. Dermed behøver vi ikke at blive styret af tanker eller slås med dem. I ACT lærer man at håndtere følelser og tanker anderledes. Man vil i højere grad se på tankerne som et produkt at vanetænkning. Det er jo bare tanker og ikke nødvendigvis en højere sandhed.

Når du bliver bevist om, at tankerne blot er et produkt af din fortolkning, så behøver du ikke at reagere eller handle på alle tanker

Det centrale i ACT at undersøge, hvilke livsværdier der er særlige vigtige for dig og hvordan du får implementeret mere af det som er vigtigt for dig i dit liv. Du vil opleve, at du kommer tættere på at leve et liv baseret på dine livsværdier og derved opnår større glæde og tilfredshed med dit liv. Når det lykkedes, så vil mange af de negative følelser naturligt blive reduceret og du vil ikke opleve at skulle kæmpe for meget for tingene. Det i sig selv vil ændre dit følelesliv og du vil mindske negative følelser og forstærke glæden.

I ACT er der derfor ikke kun fokus på problemer, men også på at finde ud af, hvad dine værdier er. Hvad ønsker du dig af livet, hvad er vigtigt for dig, hvem du ønsker at være, og hvad giver mening til dit liv og beriger dit liv.. Det handler derfor ikke kun om at løse problemer, men også om, hvilket liv du ønsker at leve.

Kontakt mig hvis du er blevet nysgerrig på, hvordan du kan komme videre i dit liv baseret på dine livsværdier.