Angst

Hvad er angst ?

Der findes forskellige typer af angst og kan have forskelligt omfang og kan fylde mere eller mindre alt efter hvilke tanker og forestillinger du har. Jo mere du er optaget af din angst, des mere vil den fylde i dit liv.

Kognitiv terapi er kendt som den mest effektive metode til behandling af angst. I terapien vil fokus ligge på, hvad der fremkalder angsten og hvorfor den opstår. Terapien vil tage udgangspunkt i konkrete situationer, som tidligere har forårsaget angstanfald. Formålet med terapien er, at du lærer at tage hånd om angsten og registrere de ubehagelige symptomer og tanker. Herefter får du redskaberne til at skabe de forandringer, som vil ændre din opfattelse af angsten og din adfærd forbundet med de sitationer, der skaber angst for dig. Det vil reducere angsten og give dig mere hensigsmæssig måder at kunne håndtere angst i hverdagen. Jo mindre optaget du vil være af angsten, des mindre vil den fylde. Du får de værktøjer der skal til for at se din angst med helt nye øjne.

Social angst

Social angst er ubehaget ved at være sammen med andre mennesker. For mange er social angst – eller social fobi, som det også kaldes, forstyrrende for hverdagen og skaber problemer i forhold til eksempelvis uddannelse, job og andre daglige gøremål.
Ofte er folk med social angst bange for at blive vurderet negativt af andre eller at stå i en pinlig situation. Derfor forsøger de tit at undgå alt det sociale sammenhæng.

Symptomer på sociale angst

 • Hurtig hjertebanken
 • Svimmelhed, rysten, varme og sveden
 • En trykken for brystet
 • Tørhed i munden
 • Kvalme
 • Kvælningsfornemmelse
 • Uro i maven

I den kognitiv terapi arbejder vi med at lokalisere de uhensigtsmæssige tanker og antagelser der kan opstå i forbindelse med sociale situationer. Du vil på den måde få hjælp til at bryde med de negative forestillinger og blive bedre til at begå sig blandt andre mennesker.

Panikangst

Panikangst er en angsttype, hvor man får pludselige anfald af kraftig angst uden nødvendigvis at vide, hvad det kommer af. For andre kan det være angstanfald i bestemte situationer. Anfaldende er ofte af kort varighed, men er voldsomme og kan påvirke kroppen flere dage efter både fysisk og psykisk. Dette kan skabe en sitation, hvor man ender med at blive “angst for angsten”.

Symptomer på panikangst

 • Svimmelhed
 • Åndenød
 • Kraftig hjertebanken
 • Frygten for at besvime eller dø

Terapien vil lægger vægt på ved fælles samarbejde at identificere urealistiske tanker og forestillinger, og hvorfor de forårsager angst.Du vil får reskaber, til at ændre disse tanker og se på sociale sitationer på en ny måde.

Generaliseret angst

Generaliserende angst er ikke knyttet til en bestemt type angst, men er mere eller mindre konstant. Hvis du har generaliserende angst er du ofte mere nervøs, spændt og bekymret om dig selv og dine nærmeste.. Det kan for eksempel være bekymringer om at du eller din familie skal komme ud for en ulykke eller at der skal ske noget dårligt.
Den generaliserende angst kan fylde så meget for den enkelte, at det kan have alvorlig betydning for livskvaliteten.

Symptomer på generaliserende angst

 • Rysten og sveden
 • Kvalme
 • Svimmelhed
 • Uro i maven
 • Kvælningsfornemmelse
 • Trykken for brystet
 • Følelsesløshed i fingrene
 • Muskelspændinger

Kognitiv terapi har vist sig yderst effektiv i behandlingen af generaliserende angst og grundlaget for at bearbejde angsten er, at klienten lærer at håndtere bekymringerne på en mere konstruktiv måde. Det sker blandt andet ved at klienten får hjælp til at tilegne sig forskellige værktøjer, der kan medvirke til et mere afbalanceret tankesæt.

Kognitiv terapi er den bedst dokumenteret terapiform for alle angstlidelser. Derfor vil et forløb hjælpe dig videre og reducere angsten i dit liv.

Kontakt mig endelig hvis du er blevet nysgerrig på, hvad et samtaleforløb vil kunne gøre for dig.