Hypnose mod Stress

Hvad er stress?

De fleste mennesker har i kortere eller længere perioder oplevet stress. Det kan ikke helt undgås. Vi oplever i perioder med pres under uddannelse, på jobbet eller livsbegivenheder med dødsfald, sygdom og sorg. Det der kan være afgørende for, om du bliver syg af stress er din måde at håndtere stressen på.

Der er mange årsager til at man føler stress. Det kan enten være ydre krav der er blevet for store, hændelser i ens liv der har væltet en omkuld eller også kan der være tale om indre krav, som man selv har vanskeligt ved at leve op til.

Stress giver en lang række både fysiske og psykiske symptomer, og kan ved længerevarende stressforløb have alvorlige konsekvenser for dit funktionsniveau.. Det kan både gå ud over arbejde, privatlivet og den almene psykiske velbefindende. Der kan komme andre tilstande ind over typisk i form af depression eller angst, hvis stressen først har sat sig godt fast.

Med hypnosebehandlingen kan man dels finde årsagerne til din måde at reagere på stress og finde nye og alternative måder at gribe tingene an på. Måske handler det om at kunne sige fra, mærke din egne grænser eller at ændre dine overbevisninger om dig selv

Du vil opleve, at du måske formår at se tingene fra nye vinkler og finde løsninger og ændre den adfærd der vedligeholder stressen.
Stress kan også hænge sammen med dit selvværd og selvbillede, og derigennem fastholde dig i at have en uhensigtsmæssig adfærd.

Hypnosebehandlingen vil kunne bidrage til at nedsætte de stresshormoner der er i din krop, finde roen og løsningerne.

Stressbehandling vil typisk skulle strække sig over 3-6 behandlinger, alt afhængig af hvordan tingene hænger sammen i dit tilfælde.

Hvis du har spørgsmål så kontakt mig gerne – jeg er klar til at hjælpe dig tlf. 3070 6393