Lavt selvværd

Hvad er lavt selvværd ?

Ved et lavt selvværd er man drevet af frygt for ikke at være god nok, man forsøger at være perfekt og at gøre alle tilfredse. Lavt selvværd er ofte karakteriseret ved tanker som:

 • “Er jeg god nok?”
 • “Hvad synes de nu om det?”
 • “Gjorde jeg det godt nok?”

Eller leveregler som:

 • “Hvis jeg ikke er 100 % perfekt, er jeg en fiasko”.

Et lavt selvværd kan begrænser dig i at ikke kunne udfolde dig og få det ud af livet som du ønsker.

Har du lavt selvværd ?

Lavt selvværd kan vise sig på forskellige vis og der findes mange forskellige måder, hvorpå mennesker forsøger at håndtere / skjule lavt selvværd.

Symptomer på lavt selvværd

 • Du er ofte er meget selvkritisk (negativt selvbillede)
 • Du er ofte fokuseret på dine svagheder, fejl og mangler
 • Du føler dig ofte uberettiget til at modtage andres kærlighed, opmærksomhed og accept
 • Du føler dig ofte skyldig Du får ofte dårlig samvittighed
 • Du bliver ofte bedrøvet, trist og træt
 • Du har ofte vanskeligheder med at koncentrere dig
 • Du har ofte svært ved at træffe vigtige beslutninger
 • Du overser ofte dine styrkesider og værdsætter ikke de resultater, du opnå
 • Du føler dig ofte usikker og urolig

Kognitiv terapi ved lavt selvværd

For at være glad og fungere optimalt må man have et positivt og nuanceret selvbillede. Man skal tro på, at man er i stand til klare sig tilfredsstillende i forskellige situationer i livet.

I kognitiv behandling af lavt selvværd fokuseres på at registrere de tanker, du gør dig om, hvad det er du skal leve op til, og du lærer at udfordre disse antagelser både tankemæssigt og igennem praktiske eksperimenter i det virkelige liv. Derved skaber du nye erfaringer og oplever dig selv fra nye sider og langsom vil du begynde at stole på dig selv – at du faktisk kan lykkedes og har sider af dig selv som andre mennesker værdsætter og holder af. Det selvværd vil stige i takt med at du gør nye ting i dit liv.