Metakognitiv terapi

Hvad er metakognitiv terapi?

Jeg arbejder med de nyeste metoder indenfor de kognitive retninger og herunder metakognitiv terapi. Metoden er særlig effektiv til at behandle stressangst, OCDdepression og andre psykisk lidelser. 

Metakognitiv terapi også kaldet MCT (Metacognitive Therapy) er en psykologisk behandlingsmetode udviklet af Dr. Adrian Wells. Metakognitiv terapi anbefales som terapiform og viser gode resultater ved behandling af de forskellige angstlidelser og depressive tilstande.

Metakognitiv terapi er transdiagnostisk, hvilket vil sige at den kan behandle de fleste psykiske tilstande på tværs af diagnoser. 

Metakognitiv terapi er anderledes end kognitiv terapi

I MCT fokuserer man ikke på indholdet af tanker, som man gør i klassisk kognitiv terapi, men i større grad på metatanker, nemlig hvordan vi reagere på vores tanker, følelser og kognitive processer. I MCT er det derfor vigtigere at kigge på, hvordan man responderer på ens tanker, end på hvad man tænker.

Man vil derfor i terapien afdække de metakognitive tanker og afvikle kognitive processer, som vedligeholder psykiske symptomer og mistrivsel. Metakognitiv terapi har fokus på de tanker man har om sine egne processer, tanker og følelser. Metoden vil give dig en lang række redskaber til at skifte fokus og se tingene på ny og måde.

I terapien vil vi arbejde med kognitivt opmærksomhedssyndrom, (Cognitive Attention Syndrome, CAS) som består af grublerier, bekymringer, overdreven opmærksomhed på fare og trusler. Du vil lære, hvordan du kan kontrollere dine bekymringer, forstillinger og grublerier. Mange mennesker går og bruger timer og atter timer på at forstille sig en fremtidig situation, eller forsøger at forstå fortidens oplevelser med det udfald, at de bliver enten mere angste, bekymrede eller direkte mere depressive. Det er derfor særligt opmærksomhedssyndromet som man vil arbejde med i MCT. Det handler om at bryde vanetænkningen. Metoden er redskabsbaseret og man vil derfor opleve, at der bliver givet ud af konkret redskaber i terapien.

I Metakognitiv terapi fokuseret vi ikke på at undersøge hvad der ligger til grund for den psykiske tilstand og derfor ikke beskæftige sig med fortiden eller barndommen og derved anderledes måde at tænke terapi på

Kontakt mig gerne, hvis du vil hører mere eller bestille en tid på telefon 30706393