Depression

Hvad er en depression

Depression er en sygdom, der statistisk set rammer hver femte dansker.
Kognitiv terapi i forbindelse med depression handler ikke kun om at fjerne symptomerne på depression, men det handler også i høj grad om at ændre på de mønstre, der har forårsaget depressionen.
I den kognitive behandling vil du få en forståelse af, hvorfor du er deprimeret, og hvad man kan begynde at gøre anderledes.
I terapien lægges der vægt på at registrere de negative tanker, som giver den nedtrykte humør og den manglende energi. Der vil også blive sat fokus med at indføre øget aktivitet og motion, fordi man ved, at det også er med til at mindske depression.

Hvordan kan jeg vide om jeg er deprimeret?

Når man er deprimeret, er man typisk præget af negative tanker om sig selv: “jeg duer ikke til noget” om andre: “de er ligeglade med mig” og om fremtiden: “det kan være lige meget”.
At komme gennem hverdagen som deprimeret kan være en meget svær opgave. Du kan føle sig drænet for energi og mod på tilværelsen.
Almindelige opgaver som at købe ind, lave mad og gå på arbejde – selv det at komme ud af sengen om morgenen – kan virke helt uoverskuelige, og du kan have lysten til at give op.

Symptomer på depression

  • Følelser: Nedtrykthed, skyld, skam, angst, vrede
  • Krop: Dårlig appetit, dårlig søvn, manglende søvn
  • Tanker: Grublen, ubeslutsomhed, manglende koncentration, selvmordstanker
  • Adfærd: Lavere aktivitetsniveau, social tilbagetrækning, manglende interesse, apati
  • Ingen glæde ved tingene og en følelse af at være overvældet af daglige opgaver