Hypnose mod Selvværd

Hvad er lavt selvværd ?

Selvværdet handler om hvordan du vurderer dig selv i forhold til andre mennesker. Har man et lavt selvværd vil man vurdere sig selv negativt og dårligere end andre. Et lavt selvværd betyder, at man måske afholder sig fra at gøre bestemte ting, hvor man sætter sit eget værd på spil.

Det betyder også at man typisk har en masse bekymringer og tanker om, hvordan andre opfatter én og gennemtænker ofte situationer, som er hændt, for at sikre sig, at man gøre tingen godt nok. Mennesker med at lavt selvværd vil ofte kompensere på en eller anden måde for det lave selvværd, gerne med at gøre tingene perfekt eller slet ikke at gøre noget.

Når først man begynder at undgå situationer, der sætter selvværdet på spil, vil dette nedsætte ens livskvalitet og muligheder for udfoldelse. Dette medfører ofte tristhed og yderligere forstærkning af det lave selvværd.

Man kan godt have et svingende selvværd, således at man kun i bestemte situationer oplever, at selvværdet er på spil. Det kan være man har helt styr på jobbet, men ikke privatlivet eller omvendt.
Problemet ved at lave en undgående adfærd er desuden, at man derved ikke øver og prøver sig selv af, og dermed opnår samme erfaringer som andre.

Hypnoterapi er meget effektiv behandling til styrkelse af selvværdet og selvtillid

Der kan være utrolige mange forskellige årsager til et dårligt selvværd. Årsagen er typisk på baggrund af hændelser i fortiden og oftest i barndommen. Der er rigtig mange problemer, der kan bunde i lavt selvværd. Så ved at styrke selvværdet med hypnose, vil man typisk gå tilbage og undersøge årsagen, og bearbejde disse hændelser. Hypnose er meget effektivt til selvværdsstyrkelse og til at give mere selvtillid og mod, til at gøre de ting man er nervøs for eller føler sig udsat ved. Man vil undersøge hvilke ressourcer den enkelte har og opbygge selvværdet under selve behandlingen. Du vil føle dig stærkere og mere lettet efter endt behandling.

Lyder at det som noget for dig, så kontakt mig for en session allerede i dag tlf. 3070 6393