Hypnose mod Præstationsangst

Præstationsangst

De fleste mennesker har præstationsangst og sceneskræk, i større eller mindre grad.
Præstationsangst viser sig typisk ved at skulle tale foran andre mennesker. f.eks. når man skal holde en tale, et foredrag, fremlægge en opgave i skolen, til jobsamtale eller angsten for at ikke præstere seksuelt.

Der er en lang række fysiske symptomer, der viser sig ved præstationsangst, og disse vil typisk forstærke angsten yderligere. Man frygter at de fysiske symptomer afsløre ens mangler og man bliver derfor endnu mere angst. Det kan være tanker som : “åh nej, alle vil kunne se på mig, at jeg ikke har styr på det ..Tænk hvis jeg bryder sammen…  bliver utilpas. Tænk hvis jeg ikke klarer det”

Præstationsangst er tit forbundet med angsten for at fejle og blive afsløret i, at ikke være god nok.

Hypnose og hypnoterapi kan hjælpe dig med præstationsangsten ved at først undersøge, hvordan den er opstået og hvad der ligger til grund for  angsten. Oftest er vi ikke selv i stand til at gennemskue, hvad der har fået sat angsten i gang i sin tid. Det kan være en særlig oplevelse fra fortiden eller et generelt lavt selvværd, der forhindre dig i at føle dig god nok i disse situationer.

Hypnosen kan hjælpe dig med præstationsangsten og gøre dig tryg ved situationer, hvor du skal præstere. Ofte vil der skulle arbejdes med dit selvværd og årsagen til at præstationsangsten har taget overhånd. Hypnose er meget effektivt til netop denne type af angst og gøre dig fri af den ubevidste angst, der typisk ligger bag problemet med at præstere. Alt blive fri for præstationsangsten vil fremme dine karrieremæssige muligheder og gør dig mere afslappet til møder og ved sociale begivenheder. Du vil frit kunne tale og være sammen med andre mennesker, uden at hele tiden tage højde for egne præstationer. Det vil give dig en følelse af frihed til at være dig selv og være tilfreds med det som du båder ind med – på din egen måde. At slippe præstationenangsten er at tillade dig selv at være mere dig.

Kontant mig allerede for en tid i dag, og hør hvordan jeg kan hjælpe dig på tlf. 3070 6393